Privacy

Hoe gaan wij om met jouw privacy

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Doula4life.nl, te bereiken via doula4life@outlook.com, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 september 2019


Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser rechtstreeks aan ons opgeeft. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor het e-mailadres hierboven.


Reacties

Indien je een reactie plaatst op Doula4life.nl, slaan wij de reactie samen met de door jou opgegeven naam en e-mailadres op. Jouw naam wordt samen met de reactie gepubliceerd op Doula4life.nl. Reacties zijn in te zien bij het bijbehorende bericht.


Blog berichten en de bijbehorende reacties zijn door iedereen op te vragen, inclusief zoekmachines. Wij hebben geen invloed op hoe deze zoekmachines je reactie opslaan of tonen.


Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

E-mail contact

Als je ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Afgifte aan derden


Je e-mailadres en IP-adres worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij een bevel daartoe van de bevoegde autoriteiten ontvangen of wij een klacht ontvangen van een derde over je reactie waarbij we aan de juistheid van die klacht redelijkerwijs niet kunnen twijfelen, en afgifte van deze gegevens de meest gepaste wijze is om de klacht af te handelen. Of met jouw toestemming.


Advertenties
Onze website bevat advertenties waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar servers van de aanbieders.


De aanbieders gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Wij hebben hier geen invloed op.


Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.


Websites van derden


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen privacy verklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.